Başkan Arısoy’dan Vali Polat’a hayırlı olsun ziyareti

Başkan Arısoy’dan Vali Polat’a hayırlı olsun ziyareti

Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

KADIPINARI İŞLETME ŞEFLİĞİ 217 VE 218 BÖLME NUMARALI SUNİ TENSİL SAHALARINDA ARAZİ HAZIRLIĞI VE TEL İHATA YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ  – ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

KADIPINARI İŞLETME ŞEFLİĞİ 217 VE 218 BÖLME NUMARALI SUNİ TENSİL SAHALARINDA ARAZİ HAZIRLIĞI VE TEL İHATA YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ – ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

Kaymakam Ahmet Coşkun’dan Zabıta Birimine Başarı Belgesi

Kaymakam Ahmet Coşkun’dan Zabıta Birimine Başarı Belgesi

Belediyeden Ücretsiz İnternet

Belediyeden Ücretsiz İnternet

İLAN BELEKCEHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN   BELEKCEHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-      Belediye Başkanlığımıza ait 1995 model Dodge AS 950 markalı kamyon ile 1977 model Lokomo AH132 markalı Greyder 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereği açık arttırma usulü ile 21.02.2020 tarih Cuma günü saat 14:30 ‘ de Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis toplantı salonunda satış ihalesi yapılacaktır. 2-      Satışa çıkarılan 1 Adet 1995 Model Kamyon ve […]


1-      Belediye Başkanlığımıza ait 1995 model Dodge AS 950 markalı kamyon ile 1977 model Lokomo AH132 markalı Greyder 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereği açık arttırma usulü ile 21.02.2020 tarih Cuma günü saat 14:30 ‘ de Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis toplantı salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

2-      Satışa çıkarılan 1 Adet 1995 Model Kamyon ve 1 adet 1977 Model Lokomo AH132 markalı Greyder muhammen bedeli KDV Hariç olup bu meblağ üzerinden arttırma yapılacak ve KDV üzerine eklenecektir.

S.NoPlakaModelMarkaMuammen BedelGeçici TeminatDurumuİhale Tarihi
166 HF 6091995Dodge AS 950 Kamyon20.000,00 TL600,00 TLÇalışır Durumda21.02.2020 14:30
2İş Makinası1977Lokomo AH132 Greyder20.000,00 TL600,00 TLÇalışır Durumda21.02.2020 14: 45

3-      İhaleye gireceklerin 2886 sayılı Kanunun 5. Maddesindeki katılım şartlarına haiz olmaları ve ihale başlangıç saati olan 14:30’a kadar müracaat etmeleri gerekir.

4- İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediye Fen İşlerinde ücretsiz olarak görülebilir.

5 – İhale şartname bedeli 50,00 TL’dir. Her araç için ayrı şartname alınacaktır.

6 – İhaleye katılacak olanlar:

  1. Hangi araç için başvuracaklarını gösterir dilekçe olacaktır.(Örneği Belediyemizden temin edilebilir.)

b. Gerçek kişiler; Nüfus Cüzdanı örneği. Tüzel Kişiler; Tüzel Kişiler; Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak kişinin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden onaylı yetki belgesi.

c. İhaleye Vekâleten katılıyor ise noter tasdikli vekâletname.

d. Geçici Teminat Belgesi

e. Şartname satın alındı belgesi.

f. Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

7 – Aynı kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ve kurumlar ihaleye giremezler. Bu yasağa uymayanlar                  ihaleye girip üzerinde ihale kalmış olsa dahi ihale iptal edilir. Geçici Teminat irat kaydedilir. 62. Madde tatbik edilir.

8 – İhaleye girenlerin satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat tespit etmiş sayılacağından malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir mesuliyet kabul edilemez.

9 – Satış bedeli üzerinden KDV ve İhale ile ilgili tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir.

10 – İhaleden doğabilecek ihtilaflar önce 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri çerçevesinde       Encümen tarafından, mümkün olmaz ise Akdağmadeni Mahkemeleri ve İcra Daireleri çözümlenir.

11- İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülecek karara bağlanan İhale kararı ise; Üst Yöneticinin onayını müteakiben kesinlik kazanacağı gibi, Üst Yöneticinin İhaleyi fesih etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

  • Etiketler
  • Yorumla
KÖŞE YAZARLARI

Sizce web sayfamız nasıl?

Sonuçları Göster

Yükleniyor ... Yükleniyor ...
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz